ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก คลื่นความถี่ของวิทยุ ซึ่งมีลักษณะขึ้นๆลงๆ ไม่เสมอกันทำให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหวและมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาnatthakit2