ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก รูปสี่เหลี่ยมเรขาคณิต ซึ่งจะออกแบบเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำให้ดูเด่นขึ้นมากส่วนสีที่ใช้จะเป็นพื้นสีโทนเย็นทำให้ดูแล้วสบายตาnatthakit3