ได้รับแรงบันดาลใจมากจากรูปเรขาคณิตในการออกแบบ และเล่นความรู้สึกด้วยการใช้สี ทำให้มีความร้อนแรงnatthakit4