ได้นำสัญลักษณ์ กากบาท (X) มาออกแบบ ซึ่งทำให้เกิดลายขึ้นมาใหม่คือเป็นลายดอกได้ natthakit5