ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวหนอนไหมที่กำลังต่อแถวกันอย่างสวยงามลายผ้า2