ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกลำดวลซึ้งเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย้ายวลลายที่5