ได้แรงบันดาลใจมาจาก น้องกระบือ ซึ่งเป็นสัตว์ใช้คู่ชาวไทย มาแต่ช้านาน น้องกระบือ 5