ลายทอนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ดอกบานไม่รู้โรยAu zz 12.14.