ลายทอนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เต่าทะเล Au zz 12.24.