ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก มดแดง จึงนำมาออกแแบบเป็นลวดลายnatthakit6