ได้รับแรงบันดาลใจมาจากม้าน้ำ จึงนำมาออกแบบลวดลาย natthakit7