จำนนวนไม้ แถว ตะกอ ในการทอ  31 ไม้ แถว ตะกอ

ประเภทของลวดลาย  ลายหลัก 2 ลาย

กาบเครือ    ขอ

ลายแระกอบ 1 ลาย

ขอน้อย

ชนิดของลาย               ลายดั้งเดิม

ลักษณะของการทอ    จก

แหล่งกำเนิดลวดลาย   บ้านหนองโปร่ง และบ้านนาหนอง ตำบลดอนแร่ และตำบลใกล้เคียง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

อายุของลวดลาย(พ.ศ.2547)  80-110 ปี

วัสดุที่ใช้ในการทอ      ไหม,ฝ้ายโรงงาน,ฝ้ายเกลียว

สีที่ใช้                             สีเคมี

ประวัติความเป็นมาของลวดลาย  ลายหน้าหมอนดอกสามชั้นกาบเครือ เป็นลายที่นำมาจากตัวต่อจกกุดและนำลายมาต่อ                        ประกอบกัน ลายตัวต่อจกกุดลายนี้ประกอบไปด้วยลายขอและลายกาบเครือ

ประโยชน์ใช้สอย         ใช้สำหรับจกเป็นลายหน้าหมอน

หมายเหตุ                       ด้ายพุ่งสามารถเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงได้ จะได้ความงามเป็นอีกแบบหนึ่งjok