newตาหม่าขนัด หรือสับปะรดเป็นลายจกดั้งเดิมตั้งแต่โบราณ ใช้จำนวน18ไม้แถว ตะกอในการทอ ประกอบไปด้วยลายหลัก1ลายคือ ตาหม่าขนัดหรือสับปะรด(1)และลายประกอบ2ลายคือ ดอกต่อมเครือ ,สะเปาขอน้ำพุ เป็นลายดั้งเดิมของอำเภอลอง จังหวัดแพร่ อายุของลายมีมานานกว่า80-110ปี