ได้รับแรงบันดาลใจจาก ลายโคมหัวหมอน เล่นสีคู่ตรงข้ามโคมหัวหมอน(โกมหัวหมอน)