ลายหลัก คือ ดอกหน่วยนกนอน  ส่วน ลายประกอบ คือ ลายสะเปา  สีที่ใช้มี   สีขาว , ดำ , เขียว , ส้ม , ม่วง , แดง , ม่วงเข้ม , เหลืองลายจก