การออกแบบลายยกดอก ลวดลายจะเป็นเป็นลายธรรมชาติ ใช่สีโทนเย็น ลายยกดอก