ลายยกดอก

   ผ้ายกหมายถึง ผ้าไหมที่ทอยกลวดลายให้นูนสูงขึ้นกว่าผืนผ้า โดยเลือกยกบางเส้นและข่มบางเส้น แล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทอง ซึ่งเทคนิคในการทอยกให้เกิดลวดลายนี้เรียกว่า เทคนิคการยกดอก ผ้ายกเป็นผ้าโบราณที่อดีตใช้ในคุ้มเจ้าหรือในพระราชสำนักเท่านั้น

ปัจจุบันมีการนำเส้นฝ้ายมาทอโดยใช้เทคนิคการยกดอกให้เกิดลวดลายเหมือนกับผ้าไหมมากขึ้น จึงทำให้มีการเรียกชื่อที่บ่งบอกถึงเนื้อผ้าว่าเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย ส่วนคำว่ายกดอกนั้นเพื่อบ่งบอกถึงเทคนิคที่ใช้ทอผ้าและบ่งบอกถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนที่เป็นลวดลายดอกไม้ เช่น ลายดอกพิกุล ดังนั้นจึงเรียกว่า “ผ้าไหมยกดอก” หรือ “ผ้าไหมยกดอก ลำพูน”
นางสาว ลลิตต์ภัทร เลิศลักขณาวัฒน์

นางสาว มยุรา มหาวรรณ์

 ลายยกดอกเจ้าค่ะ –