การออกแบบลายยกดอก ลวยลายเน้น ธรรมชาติ  และสีที่ใช้  คือ สีเหลืองซึ่งใช้เป็นลาย   และสีน้ำเงินเป็นพื้นลายยกดอก