ผ้าฝ้ายทอเครื่อง17ตะกอ ร้าน โจแฟบริค กาดหลวงเชียงใหม่ เมตร 55

ลายทอ 17ตะกอ