ผ้าฝ้ายทอเครื่อง15ตะกอ ร้าน โจแฟบริค กาดหลวงเชียงใหม่ เมตร 55

ลายทอ15ตะกอ