1111111

ผ้าฝ้ายทอเครื่อง   ร้าน โจแฟบริค  กาดหลวงเชียงใหม่  เมตรละ  55  บาท

1111