แก้ 2

 

แกะลายผ้า  ร้าน จินเฮงฮวด กาดหลวง  ราคา เมตรละ 180

ลายใหม่ ผ้าลายลูกแก้ว