จากผ้าจริง1ผ้าจริง1

เสมือน1

ผ้าฝ้ายทอมือลำพูน จากร้าน จินเฮงฮวด ราคาพับละ 460 บาท เป็นการทอ 13 ตะกอ