จากผ้าจริง2ผ้าจริง2

เสมือน2

ผ้าฝ้ายทอมือลำพูน จากร้าน จินเฮงฮวด ราคาพับละ 460 บาท เป็นการทอ 21 ตะกอ