ส่งลาย4 11221879_10153174013008366_1181685519253841489_n

 

ดราฟลายทอจากต้นแบบ 8 ตะกอ

ลายทอ