ลายทอยกดอก

 

ลายทอยกดอก 16 ตะกอ ฐิติการณ์

 

ลายทอยกดอก