การออกแบบลายทอได้รับแรงบันดาจใจมาจาก  รุ้งกินน้ำ ซึ่งยามที่ฝนหยุดตกก็จะมีรุ่งกินน้ำ มากินน้ำค้างของสายฝน  สีที่ออกมาจะเป็นโทนสีหวานมาก ทำให้ได้เกิดแนวความคิดที่จะน้ำสีรุ้งมาเป็นจุดเด่น และลวดลายที่ใช้จะเป็นแนวแบบนา่รักๆ ที่เข้าสีรุ้งได้ดีลายใหม่

www.wallying@hotmail.co.th

ผู้ออกแบบลายผ้า  สุวดี มณีวงศ์

ลายทอขนาดตะกอ 12 ตะกอ 18 ไม้ถีบ