ได้แรงบันดาลใจมาจาก ดอกไม้ ดอกเล้กๆที่มีความน่ารัก เติมแต่งด้วยรูปหัวใจดวงน้อยยๆ ตุ๊กตาตัวจิ้ว โทนสีที่ใช้จะเป็นสีชมพูหวานมากลาย2

 

*****************************

ลายทอขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ

ออกแบบโดย สุวดี มณีวงศ์

email : wallying@hotmail.co.th