เป็นการออกแบบลายทอ ที่ได้จากรังผึ้ง ซึ่งลายทั้งหมดมีรูปทรงที่คล้ายกับรังของผึ้ง แต่เพื่อให้ได้ความแปลกใหม่ เลยได้มีการเล่นสีสัน ทำให้ต่างจากสีของรังผึ้งจริง เป็นการผสมผสานของสีได้อย่างลงตัว nn