ได้แรงบันดาลมาจากโคม โดยนำโครงของโคมมาดันแปลงเป็นลายทอ เป็นโครงของโคมต่อกันสามชั้น มาลงผืนผ้า แล้วใช้สีฟ้ามาตัดกับสีเหลืองอ่อน เพื่อให้สีฟ้าของลายเป็นจุดเด่นบนผืนผ้าmy