Browsing posts tagged: ชีวิต
ผ้าในวิถีชีวิตของชาวล้านนา ตอนที่ 2

2.5.2  ผ้าเช็ด  คำว่า  ผ้าเช็ด  เป็นคำภาษาไทลื้อซึ่งใช้ […]

ผ้าในวิถีชีวิตของชาวล้านนา ตอนที่ 1

การทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีค […]