ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้นิยมจัดช่อ แคทลียาเป็นดอกไม้ติดเสื้อและดอกไม้กลางโต๊ะอาหารและดอกไม้วันเกิด ลักษณะ : คัทลียา เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลืองใจกลางแดงเหลือง จึงนำมาออแบบเป็นลวดลายทอโดยใช้สีของดอกมาผสมผสานกันให้เข้ากับลวกลายที่ออกแบบ

ทอขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ

ผู้ออกแบบ : นางสาว นิภารัตน์ ณ เชียงใหม่  E-mail : beam110434@hotmail.com

ดาวน์โหลด Cattleya Orchid