เป็นการออกแบบลวดลายผ้าทอมือโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
มาจาก กำแพงเมืองเชียงใหม่ ผสมผสานกับ รูปทรง
สี่เหลี่ยมของคูเมือง เชียงใหม่ โดยนำกลิ่นอายมา
ประยุกต์เป็น ลวดลายทอบนผืนผ้า เพื่อสื่อให้เห็นถึงอีกมุมมองของเมืองเชียงใหม่

ลายทอขนาด 12 ตะกอ และ  32 ม้าถีบ
ออกแบบโดย กัญญารัตน์
email : natural_truelife@hotmail.com
ดาวน์โหลดลายทอ Chiang Mai Moat