กราออกแบบลาบได้แรงบันดาลใจมาจากโคมยี่เป็ง ของเมืองเหนือ  โดยต้องการสื่อถึงวัณธรรมประเพณีของชาวล้านนาที่มีมาช้านาน สีที่คือสีน้ำเงิน แดงและส้มเป็นสีเกิดขึ้นจากธรรมชาติในงานวันนั้น12tako3