การออกแบบลวดลายทอได้แรงบันดาลใจจาก  ความงาม สีของความสว่างของดอกดาวกระจาย  ที่มีสีสดุดตา  โดยนำเอาสีเหลืองนวลตาของดอกและรูปทรงของดอกมาทำเป็นลายทอ  และบวกกับสีที่ออกมาในโทน  pastel   โดยต้องการสื่อให้ออก  มาให้มีดอกดาวกระจายเป็นจุดเด่น ดูน่าสนใจ  โดยใช้ลายทอ  12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยนางสาวพัชราพร  คะเต่ย   e-mail : moomasa@hotmail.comลายใหม่ 2