ลายนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปร่างของกลีบดอกเข็ม  ที่มีกลีบอยู่ส่วนบน ประมาณ 4-5 กลีบ กลีบเล็กแหลม ลักษณะดอกและสีสรรแตกต่างกันไป   ด้วยความเฉียบแหลมของกลีบดอกเข็มนี้เชื่อกันว่า บ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม

ลายยกขนาด 12 ตะกอ, 32 ม้าถีบ    

จิรภา  มังสาสติ    

e-mail: parw_sung@hotmail.com

ดาวน์โหลดลายทอ –>DOKKEM-01

[break]