การสร้างลายได้แรงบันดาลใจมาจากเสื่อกก ที่ชาวล้านนาใช้ปูนั่งกัน โดยสื่อถึงการขัดสานกันอย่างแน่น มีความทนทาน สีที่ใช้เป็นสีน้ำตาลดูหนัดแน่นและมั่งคง12tako 2