เป็นลายที่ได้มาจากการมองดอกบานไม่รู้รวยในสวนดอกไม้มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ตามๆ กันไป สีสันใล่กันอย่างสวยงาม กลิบดอกเล็ก ๆ ละเอียดทำให้ไม่อยากละสายตาบานดอกไม่รู้โรยเป็นไม้ที่กำเนิดอยู่ในแถบร้อนของทวีปเอเชีย ทนต่อความร้อนความแห้งแล้งได้ดี เป็นไม้ล้มลุก ทรงพุ่มสูงประมาณ 100-150 ซ.ม ออกดอกเดี่ยวขนาดเล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3/4นิ้ว กลีบดอกแข็งเล็กจัดเรียงตัวรวมกันอยู่อย่างหนาแน่น มีสีชมพู ขาว ม่วงอมฟ้า และส้ม ดอกใช้ประโยชน์ได้ทั้งสดและแห้ง เป็นการนำเอาดอกไม้ที่ไม่ค่อนจะมีใครนำมาออกแบบเป็นลายผ้าซักเท่าไรแสดงถึงความมั่นคง และเสมอภาคของลายผ้า สร้างความโดดเด่นต่อผู้บริโภคเป็นอย่างดีooooo

ชื่อผู้ออกแบบ นางสาวกรกนก  อินทะนิน

อีเมล์ผู้ออกแบบ  i_n_thanin@windowslive.com

ตะกอ 16

ไม้ถีบ 32