เป็นลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เม็ดแมงลัก ซึ่งเป็นธัญพืชที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายและมีลักษณะรูปทรงที่น่าสนใจ คือ คล้ายไข่กบ ข้างนอกใสๆข้างในมีเม็ดดำอยู่ตรงกลางเมื่อเกาะกลุ่มกันทำให้เกิดรูปทรงที่สวยงาม และใช้โทนสีที่มีสีสันสดใส ลายยกขนาด 12 ตะกอ 32 ม้าถีบ chor 1