ออกแบบลายผ้าทอได้แรงบันดาลใจมาจาก กระเบื้องโมเสก ต้องการสื่อถึงความเท่ากัน ความสวยงามของกระเบื้องโมเสก เมื่อนำมาต่อกัน

Mosaic