ออกแบบลายผ้าทอได้แรงบันดาลใจมาจาก ดอกหญ้า Pissenli โดยต้องการสื่อถึงรูปทรงของดอก Pissenli โดยตัดทอนในส่วนรายละเอียดของดอกออกเป็นบางส่วน

Pissenli