ได้แรงบันดาลใจมาจาก หุ่นยนต์ หรือ โรบอตที่มีรูปร่างที่แข็งแกร่ง โดยใช้สีของลายที่เข้มแสดงความแข็งแรง และมีหุ่นยนต์แมลง ที่ถูกสร้างมาคู่กัน โดยฝีมือมนุษย์ premkamol_07  12*21