ลายที่ 1 Ruby Bunny

ลายทอผ้า ลายนี้ จะสื่อถึงความอ่อนหวาน ความน่ารัก ด้วยรูปภาพกระต่ายน้อย และสีที่ใช้ ซึ่งจะเป็นสีโทนสดใสหลากสีสันแต่จะใช้สีที่อ่อนกว่าเป็นพื้นหลัง เพื่อให้ลายเด่นชัด และไม่แย่งความเด่นของลายผ้า ^^ ลายยกขนาด 12 ตะกอ 32 ม้าถีบrubybunny