ได้แนวความคิดมาจากรูป 3 เหลี่ยม 4 เหลี่ยมนำมาตัดต่อทำเป็นลายผ้าซิ่นโทนสีที่ใช้จะเน้นสีแดง,เหลืองครีม,และใช้สีเขียวตัดออกเป็นลายทอขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยนางสาวนิภารตน์ ณ เชียงใหม่ email : beam110434@hotmail.com ดาวโหลดลายทอStriped Sarong