ข้าวหลามตัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หมายถึง การเงิน ทรัพย์สิน โชคลาภ โอกาส ความมั่นคง ผลประโยชน์ รายได้ การใช้จ่าย ความสูงส่ง 

 

ดาวโหลลาย ข้าวหลามตัด

ลายทอขนาด 12 ตะกอ 18 ไม้ถีบ

ออกแบบโดย ภาชิตา

email : stamp_666@hotmail.com