ลายทอเป็นลายที่ประยุกต์มาจากลายซิ่นไทยลื้อลาวที่มีความเป็นเหลี่ยม และสีสันน่าดึงดูดสายตาอยู่แล้วนำมาตัดทอนและเพิ่มเติมในบ้างส่วนให้ดูเต็มมากขึ้น จากสีที่มีความสวยงามอยู่แล้วนำมาทำให้ดูออกมาในสไตล์ที่ดูแปลกตาดูบ้างเพื่อเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาผ้าทอไทย ผ้าทอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งลวดลายและสีสันยังคงเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีแล้วผ้าทอไทยจะคงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

[break]

ขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยนางสาว ถนอมศรี  มณีรัตน์ email : mymelody_cp@msn.com ดาวโหลดลายทอดาวโหลดลายทอ Tanomsri

[break]