ได้รับแรงบันดาลใจมากจากรูปทรงเลขาคณิตและนำดอกไม้เข้าไปตกแต่งให้เข้ากัน โดยใช้สีชมพูอ่อน+เขียวขี้ม้า นำมาตัดสีกัน ได้อย่างลงตัว

Download : 5