ได้แนวความคิดมาจากคลื่นน้ำผสมผสานกันโทนสีจากผ้าซิ่นของคุณยาย

จึงได้ออกแบบเป็นลายทอลายทอขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยนางสาวนิภารตน์ ณ เชียงใหม่ email : beam110434@hotmail.com ดาวโหลดลายทอWater waves