ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้สีเหลือง ที่ชื่อดอกแค นำเอาสีของดอกและรูปแบบมาดัดแปลงให้สมดุล

ผู้ออกแบบ  ทิพย์รัตน์  ชูติวัฒนพันธ์

อีเมล  eee_v_eee@hotmail.com

downloaSquaredYellow gold