แนวคิดในการออกแบบ ได้มากจาก ดอกเก็ตถวาเป็นชื่อเรียกของล้านนา ภาษาไทยเรียกว่าดอกพุดซ้อน ดอกจะมีสีขาวมีกลิ่นหอม เป็นดอกไม้มงคลของทางภาคเหนือ โดยนำส่วนตัวดอกมาออกแบบลายทอ ประยุกต์ให้ดูทันสมัย ดูโมเดิร์น เน้นสีสันคลาสสิค ให้ดูดี